Consilii si Comisii

Consiliul Medical

În baza art. 186 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în anul 2019, este organizat şi funcţionează Consiliu Medical din cadrul Spitalului Clinic Militar de Urgenţă „Dr. Victor Popescu” Timişoara cu următoarea componenţă:

Presedinte  Lt. col. Dr. Nicolin Mihaela   Director medical – interimar
Membru Mr. Farmacist Coman Oana   Farmacist şef al secţiei Farmacie
Membru   Dr. Pătraşcu Radu  Medic primar Medic şef Secţie clinică medicină internă
Membru   Dr. Gheorghe Cristian Medic primar Medic şef Secţie chirurgie generală
Membru Prof. univ. Dr. Tatu Fabian Medic primar Medic şef Secţie clinică ortopedie traumatologie
Membru   Dr. Dănescu Mihaela Medic primar Medic şef Secţie anestezie si terapie intensivă
Membru   Dr. Safta Corina Medic primar Medic şef Laborator de analize medicale
Membru   Dr. Sperlea Liana Medic primar Medic şef Laborator radiologie şi imagistică medicală
Membru    Dr. Dressler Octavia Medic primar Serviciul de anatomie patologică
Membru    Dr. Mircea Popa Iulia Medic primar Compartiment primire urgenţe
Membru   Dr. Berceanu Delia Medic primar Compartimentul prevenire si control al infectiilor nosocomiale
Membru  Sg. maj. As. Popa Simona Sanitar principal Secţie chirurgie generală
Secretar Cpt. Dr. Bălan Alina Florina    
Secretar     Scoroşanu Carmen    

Invitati:
Oprican Constantin – Director financiar contabil;
Vandici Dorina – referent de specialitate Compartiment statistica si evaluare medicala;
Maior Molnar Marcel – sef Compartiment statistica si evaluare medicala;
Locotenent colonel Colibasanu Valentin – împuternicit sef ambulatoriu integrat
   


Consiliul ETIC

 

Presedinte   Dr.  Gheorghe Cristian Șef secţie Chirurgie generală 
Secretar   Dr. Mircea Popa Iulia Medic coordonator Compartiment primire-urgenţe
Secretar   As. Scoroșanu Carmen Asistent medical Biroul managementul calității serviciilor medicale
Membru permanent Asistent univ. Drd. Hurmuz Mihai Medic Secţie clinică ortopedie traumatologie
Membru permanent   Dr. Colibășanu Valentin Șef cabinet Medicină dentară
Membru permanent   As. Agoston Alexandra Asistent medical Secția chirurgie generală
Membru permanent   As. Maxa Monica Asistent medical Secția clinică medicină internă
Membru permanent   As. Prodan Cristina Asistent medical şef Secţia ortopedie şi traumatologie 
Membru supleanţi     Ungurean Călin Medic primar Secţie clinică ortopedie traumatologie
Membri supleanţi Prof. univ. Dr. Tatu Fabian Medic şef Secţie clinică ortopedie traumatologie
Membri supleanţi Asist. univ. Dr. Mărginean Andrei Medic specialist Secția chirurgie generală

Responsabil Conisiere Etică
Lt. col. Varga Adriana – a fost desemnată ofiţer responsabil cu consilierea etică pentru cadrele militare şi personalului civil contractual în vederea promovării valorilor etice precum şi a valorilor specifice Armatei României.


Consiliul de administratie

În conformitate cu Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 174 din 02.10.2018 privind numirea membrilor şi membrilor supleanţi în consiliile de administraţie ale unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua sanitară a Ministerului Apărării Naţionale, la nivelul Spitalului Clinic Militar de Urgenţă „Dr. Victor Popescu” Timișoara a fost constituit Consiliul de Administraţie, în care au fost desemnaţi următorii:

 

Membrii:    
Lt. col.   Dan Dobre reprezentantul Direcţiei medicale 
Lt. col.   Daniel-Mihail Bivolaru reprezentantul Direcţiei management resurse umane
Cpt.   Diana Elena Adriana Molnar reprezentantul Direcţiei financiar-contabile
Lt. col.   Sorin Ionescu reprezentantul Statului Major al Apărării
Şef lucrări  Dr. Ciprian-Iulian-Alexandru Blidișel reprezentantul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Dr.Victor Babeş” Timişoara
   Dr. Teofil Marchiș reprezentantul Colegiului Medicilor Timiş, cu statut de invitat
  Asist. med. Daniel-Aurelian Ilincariu reprezentantul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, filiala Timiş,
cu statut de invitat
       
Membrii supleanţi:
Col.  Dr. Cătălin Ionuţ Ionescu reprezentantul Direcţiei medicale
Col.   Mihaela Ionescu reprezentantul Direcţiei management resurse umane
Sublocotenent   Alin Teodor Huseraș reprezentantul Direcţiei financiar-contabile
Lt. col. Dr. Radu Tătar reprezentantul Statului Major al Apărării
Şef lucrări Dr. Sorin-Dumitru Ioanovici reprezentantul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Dr.Victor Babeş” Timişoara
  Dr. Cornel Mitroi reprezentantul Colegiului Medicilor Timiş, cu statut de invitat
  Asist. med. Ana Aldea reprezentantul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, filiala Timiş,
cu statut de invitat