Informatii internare

DATE INTERNARE
Asistenta medicala in Spitalul Clinic Militar de Urgenta „Dr. Victor Popescu” Timisoara se acorda in regim de:
a) spitalizare continua;
b) spitalizare de zi.
Serviciile medicale spitalicesti se acorda asiguratilor pe baza recomandarii de internare din partea medicului de familie, a medicului de specialitate din unitati sanitare ambulatorii aflate in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate precum si a medicilor din unitatile de asistenta medico-sociala.
Exceptie fac urgentele medicale si bolile cu potential endemo-epidemic, care necesita izolare si tratament.
 
Pentru mai multe informatii privind conditiile de internare, dati clik aici
Acte necesare la internarea in spital:
Bilet de internare de la medicul de familie sau medicul specialist
Dovada calitatii de asigurat:
Angajati:
- Adeverinta de la locul de munca din care sa reiasa ca unitatea angajatoare are achitate la zi asigurarile sociale de sanatate
Pensionari:
- Cuponul de pensie din ultima luna (original sau xerocopie)
Someri:
- Adeverinta de somaj sau xerocopie dupa carnetul de somaj
Persoane fara venit:
- Chitanta de la casa de asigurari de sanatate, privind plata asigurarii medicale sau dovada de coasigurat
Elevi sub 18 ani si studenti:
- xerocopie dupa certificatul de nastere(pentru copii sub 14 ani) sau buletinul de identitate si dovada de coasigurat
Buletinul sau cartea de identitate
Fiecare pacient trebuie sa completeze un Formular de consimtamant al pacientului.ibereaza din magazia spitalului pe baza biletului de externare si a bonului de haine.

DATE EXTERNARE

Externarea unui bolnav internat in Spitalul Clinic Militar de Urgenta "Dr. Victor Popescu" Timisoara, este responsabilitatea medicului curant, care va decide data externarii. Externarea se mai poate face la cererea pacientului sau a apartinatorilor legali. Documente medicale primite de pacient la externare: (1) La externarea din spital pacientul va primi urmatoarele documente medicale: Biletul de externare, completat, semnat si parafat de medicul curant si de medicul sef de sectie, avand aplicata stampila spitalului. Scrisoarea medicala catre medicul de familie, semnata si parafata de medicul curant, avand aplicata stampila spitalului. Reteta/retetele medicale (daca este nevoie). Certificatul de concediu medical (daca este nevoie). Alte materiale educative (ex fisa dietetica sau de conduita) (daca este nevoie). Trimiteri catre alte specialitati (daca este nevoie). Alte materiale (referate, decont, fisa de expunere la radiatii etc). (2) Documentele de externare vor fi inmanate pacientului in ziua externarii, dupa semnarea, parafarea si stampilarea acestora. (3) Pacientul poate parasi spitalul dupa ora 09.00 in cazul externarii planificate cu 1 zi inainte, sau dupa ora 14.00 in cazul externarii neprogramate. Daca bolnavul solicita externarea de urgenta, fara a se putea indeplini procedura completa de incheiere a documentelor, va semna in F.O.C.G./F.S.Z. (refuzul de a semna va fi mentionat) si va primi documentele medicale in stadiul la care se afla la momentul respectiv. Hainele bolnavului se elibereaza din magazia spitalului pe baza biletului de externare si a bonului de haine.

Pagina in lucru