Comisie învățământ

COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÎNT MEDICAL ŞI ACTIVITĂŢI ŞTIINŢIFICE

 

 Locotenent-colonel  Dr. Nicolin Mihaela  director medical/locţiitor al comandantului  (prin împuternicire) 
 Prof. Univ. Dr. Tatu Fabian şef secţie clinică Ortopedie-Traumatologie profesor universitar UMF Timişoara
 Asist.univ. Dr. Hurmuz Mihai medic primar în sectia clinică-Traumatologie asistent universitar la UMF Timişoara
 Şef de lucrări Dr. Jianu Daniela medic primar în secţia clinică medicină internă şef de lucrări la UMF Timişoara
 Asist. univ. Dr. Rădulescu Matilda medic primar în Compartimentul Prevenire şi Control al Infecţiilor Nosocomiale asistent universitar la UMF Timişoara